Usługa dla PARP

Spółka DPC podpisała umowę na przeprowadzenie doraźnych audytów usług rozwojowych publikowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). W ramach realizacji usługi mamy do wykonania 50 audytów na terenie całej Polski, które swoim zakresem obejmują sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z kartą usługi oraz sprawdzenie wymagań określonych treścią Rozporządzenia BUR oraz Regulaminem Bazy.

Audyt projektu NCN „OPUS 20”

Oferta DPC okazała się najkorzystniejsza w postępowaniu na audyt projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS-20”, tj. wykazała się najbogatszym doświadczeniem w audycie wydatkowania środków finansowych na naukę, spośród wszystkich oferentów. Audyt zewnętrzny rozpocznie się w maju.

Audyt projektu NCN „GRIEG-1”

Wspólnie z naszym partnerem Audit Lab Sp. z o.o. zakończyliśmy kolejny audyt dla jednostki działającej w ramach  Sieci Badawczej Łukasiewicz. Projekt poddany badaniu realizowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu „GRIEG – 1”, jego wartość opiewa na kwotę ponad 6 mln zł.

Ostatnie pożegnanie

Z wielkim smutkiem żegnamy Śp. Janinę Piątkowską, z którą łączyła nas wieloletnia współpraca,
a nade wszystko szczera i głęboka przyjaźń – na zawsze pozostanie w naszych sercach.
Składamy kondolencje rodzinie.

Audyt dla Krajowej Izby Gospodarczej

13.02. podpisaliśmy umowę na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu nr POWR.02.21.00-00-AM15/20 pn. „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego + wsparcie antycovidowe dla sektora handlu, odzysku materiałowego surowców, opieki zdrowotnej i pomoc społecznej i gospodarki wodno-kanalizacyjnej i rekultywacji – cała Polska”.

Audyt projektu NCN

W styczniu zakończyliśmy audyt kolejnego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanego w ramach konkursu „OPUS-21″, o całkowitej wartości wydatków kwalifikowanych 2 406 600,00 PLN.

Wesołych Świąt

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Państwu życzenia radosnych, pełnych ciepła i życzliwości chwil w gronie tych, których kochacie oraz powodzenia i sukcesów – zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych – w Nowym Roku 2024.

Kontrola dotacji POIR

09/11 spółka podpisała umowę na wykonanie usługi kontrolnej w zakresie poprawności realizacji dwóch projektów pilotażowych w ramach umów o powierzenie grantów, realizowanych w ramach poddziałania 2.4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Wartość środków kwalifikowalnych, które zostaną poddane kontroli wynosi prawie 15 mln złotych.

Audyt oświaty

Spółka DPC jest w trakcie realizacji kolejnego audytu optymalizacyjno-oszczędnościowego pod kątem organizacyjnych warunków kształcenia w miejskich szkołach podstawowych. Tym razem raport przygotowywany jest dla Miasta Łuków (województwo lubelskie).

Wyniki badania, zawierające rekomendacje działań na przyszłość, wraz ze wskazaniem niezbędnych kroków prawnych i organizacyjnych, zostaną przedstawione do końca listopada.