Audyt dla Krajowej Izby Gospodarczej

13.02. podpisaliśmy umowę na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu nr POWR.02.21.00-00-AM15/20 pn. „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego + wsparcie antycovidowe dla sektora handlu, odzysku materiałowego surowców, opieki zdrowotnej i pomoc społecznej i gospodarki wodno-kanalizacyjnej i rekultywacji – cała Polska”.

Audyt projektu NCN

W styczniu zakończyliśmy audyt kolejnego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanego w ramach konkursu „OPUS-21″, o całkowitej wartości wydatków kwalifikowanych 2 406 600,00 PLN.

Wesołych Świąt

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragniemy złożyć Państwu życzenia radosnych, pełnych ciepła i życzliwości chwil w gronie tych, których kochacie oraz powodzenia i sukcesów – zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych – w Nowym Roku 2024.

Kontrola dotacji POIR

09/11 spółka podpisała umowę na wykonanie usługi kontrolnej w zakresie poprawności realizacji dwóch projektów pilotażowych w ramach umów o powierzenie grantów, realizowanych w ramach poddziałania 2.4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Wartość środków kwalifikowalnych, które zostaną poddane kontroli wynosi prawie 15 mln złotych.

Audyt oświaty

Spółka DPC jest w trakcie realizacji kolejnego audytu optymalizacyjno-oszczędnościowego pod kątem organizacyjnych warunków kształcenia w miejskich szkołach podstawowych. Tym razem raport przygotowywany jest dla Miasta Łuków (województwo lubelskie).

Wyniki badania, zawierające rekomendacje działań na przyszłość, wraz ze wskazaniem niezbędnych kroków prawnych i organizacyjnych, zostaną przedstawione do końca listopada.

Kontrola w Funduszu Funduszy BRIdge Venture Capital

DPC podpisała umowę na realizację kontroli planowej w Funduszu będącym Beneficjentem środków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, „Finansowanie Funduszu Funduszy BRIdge VC”. Kontrola będzie prowadzona na zlecenie Instytucji Finansującej – Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  Termin realizacji umowy upływa 31 grudnia 2023 roku.

Audyty projektów POIR

W ostatnim czasie przeprowadziliśmy kilka audytów projektów współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 1.1. „Projekty B+R przedsiębiorstw”. Efekty naszej pracy można potwierdzić przeglądając podstronę „Referencje”, do czego serdecznie zachęcamy. Audytorzy DPC czekają na Państwa zapytania i nowe zlecenia audytu.

Wakacyjny czas

Pomimo trwających wakacji nasi dzielni audytorzy nie zwalniają tempa, równolegle realizujemy z powodzeniem kilka dużych projektów – przeprowadzamy kontrole projektów POIR oraz projektów POWER u Beneficjentów w całej Polsce, prowadzimy weryfikacje wniosków o płatność w sposób zdalny, przeprowadzamy kontrole prawidłowości prowadzonych postępowań zgodnie z Ustawą PZP, a także realizujemy zadania w ramach świadczonych usług audytu wewnętrznego w JSFP.

Badanie zamówień publicznych

Kolejna jednostka powierzyła nam ocenę prawidłowości udzielania zamówień publicznych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Nasi audytorzy posiadają bogate doświadczenie w usługach tego typu, zatem realizacja z pewnością przebiegnie sprawnie i z korzyścią dla Jednostki Audytowanej, która otrzyma stosowne rekomendacje na przyszłość.

Audyt oświaty

W ostatnim czasie spółka DPC wykonała dla Gminy Wolbrom usługę audytu optymalizacyjno-oszczędnościowego pod kątem organizacyjnych warunków kształcenia w 8 szkołach podstawowych. Wyniki badania w formie obszernego raportu zostały przekazane Gminie.