Wakacyjny czas

Pomimo trwających wakacji nasi dzielni audytorzy nie zwalniają tempa, równolegle realizujemy z powodzeniem kilka dużych projektów – przeprowadzamy kontrole projektów POIR oraz projektów POWER u Beneficjentów w całej Polsce, prowadzimy weryfikacje wniosków o płatność w sposób zdalny, przeprowadzamy kontrole prawidłowości prowadzonych postępowań zgodnie z Ustawą PZP, a także realizujemy zadania w ramach świadczonych usług audytu wewnętrznego w JSFP.

Badanie zamówień publicznych

Kolejna jednostka powierzyła nam ocenę prawidłowości udzielania zamówień publicznych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Nasi audytorzy posiadają bogate doświadczenie w usługach tego typu, zatem realizacja z pewnością przebiegnie sprawnie i z korzyścią dla Jednostki Audytowanej, która otrzyma stosowne rekomendacje na przyszłość.

Audyt oświaty

W ostatnim czasie spółka DPC wykonała dla Gminy Wolbrom usługę audytu optymalizacyjno-oszczędnościowego pod kątem organizacyjnych warunków kształcenia w 8 szkołach podstawowych. Wyniki badania w formie obszernego raportu zostały przekazane Gminie.

Audyt projektów NCN

Nasi audytorzy zakończyli audyt dwóch projektów realizowanych w ramach programów dofinansowanych z Narodowego Centrum Nauki. Beneficjentem środków jest Instytut Archeologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpraca z Jednostką Audytowaną przebiegła niezwykle sprawnie, liczymy na kolejne realizacje w przyszłości.

Kontrole i doradztwo

Na początku kwietnia podpisaliśmy umowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na usługi doradztwa w zakresie zamówień realizowanych zgodnie z ustawą PZP i zasadą konkurencyjności oraz usługi kontroli zamówień udzielonych zgodnie z ustawą PZP. Kontrakty zostały zawarte na okres 24 miesięcy. Liczymy, że nasza współpraca odbędzie się z korzyścią dla obydwu stron.

Audyty projektów PFRON

Marzec to dla naszej spółki przede wszystkim miesiąc realizacji audytów zewnętrznych projektów finansowanych w ramach środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Także w tym roku nasi audytorzy przeprowadzą kilkanaście audytów w fundacjach i stowarzyszeniach, nastawionych na pomoc osobom niepełnosprawnym.

Referencje

Nasz spółka z roku na rok powiększa grono zadowolonych klientów, w tym jednostek sektora finansów publicznych, które powierzają nam usługę świadczenia audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zachęcamy do odwiedzenia zakładki „referencje”, gdzie widnieją wystawione dla nas laurki.

Audyt projektów NCN

Spółka DPC podpisała umowę na świadczenie usługi audytu zewnętrznego dwóch projektów badawczych realizowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Wartość środków poddanych badaniu wyniesie ponad 4 mln złotych. Audyt planowany jest w terminie marzec – kwiecień bieżącego roku.

Przekształcenie spółki DPC

Miło nam poinformować, że 5 lipca 2022 r. nastąpiło przekształcenie spółki osobowej DPC A. Danylczenko i Spółka sp. j. w spółkę kapitałową – DPC Audit Partner sp. z o.o.

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy, bez zmiany dotychczasowego NIP, numerów rachunków bankowych i danych adresowych (w tym adresów e-mail oraz numerów telefonu). Spółce został nadany nowy numer w Krajowym Rejestrze Sądowym – 0000980398.

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. DPC Audit Partner sp. z o.o. przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki DPC A. Danylczenko i spółka sp. j.

Audyt w Starostwie Powiatowym

Spółka DPC została wybrana do realizacji zadania audytowego dla Powiatu Hajnowskiego. Usługa będzie polegała na ocenie stanu zatrudnienia w Starostwie oraz realizowanych zadań mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizację lokalnego rynku pracy. Ostateczny raport z realizacji audytu zostanie przekazany Zamawiającemu w II połowie br.