Audyt projektu NCN „OPUS 20”

Oferta DPC okazała się najkorzystniejsza w postępowaniu na audyt projektu finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu „OPUS-20”, tj. wykazała się najbogatszym doświadczeniem w audycie wydatkowania środków finansowych na naukę, spośród wszystkich oferentów. Audyt zewnętrzny rozpocznie się w maju.