Audyt projektu NCN „GRIEG-1”

Wspólnie z naszym partnerem Audit Lab Sp. z o.o. zakończyliśmy kolejny audyt dla jednostki działającej w ramach  Sieci Badawczej Łukasiewicz. Projekt poddany badaniu realizowany jest ze środków Narodowego Centrum Nauki w ramach programu „GRIEG – 1”, jego wartość opiewa na kwotę ponad 6 mln zł.