Blog

Wesołych Świąt Wielkiej Nocy

Z okazji Świąt Wielkanocy składamy wszystkim naszym Klientom i przyjaciołom najlepsze życzenia. Niech ten szczególny okres będzie dla wszystkich okresem zadumy, wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości.

Pracowity pierwszy kwartał roku

DPC jest w trakcie realizacji kilkunastu audytów projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wyniki badania w postaci sprawozdań zostaną przekazane audytowanym do końca marca.

Kontrola

Na początku roku nasz zespół audytorów przystąpił do realizacji kontroli na jednej z uczelni wyższych, kontrola dotyczy prawidłowości realizacji kilku projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Audyt wewnętrzny

Spółka DPC została wybrana do świadczenia usługi audytu wewnętrznego w jednej z jednostek samorządu terytorialnego na Dolnym Śląsku. Usługa będzie realizowana w 2021 roku, zgodnie z art. 275 w zw. z art. 279 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Wigilia

Uprzejmie informujemy, że nasze biuro w Wigilię będzie zamknięte. Pozostajemy do Państwa dyspozycji zaraz po Świętach – 28.12. Wesołych Świąt!

Wesołych Świąt

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia, życzymy Państwu przede wszystkim zdrowia, chwil wypełnionych radością i miłością niosących spokój i odpoczynek, by w codziennym życiu nigdy nie zabrakło optymizmu i radości, a Nowy Rok 2021 był wyjątkowo szczęśliwy, pełen pasji, sukcesów – zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych.

Raport z audytu

Kolejny raport z audytu został przekazany Zamawiającemu. Audyt obejmował sprawdzenie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Celem projektu było opracowanie procesów dla technologii autoklawowych i bezautoklawowych, umożliwiających skuteczne i efektywne wykorzystanie innowacyjnych materiałów kompozytowych, spełniających wymagania przyszłych warunków eksploatacji samolotu. Wartość projektu opiewa na kwotę ponad 30 mln. złotych.

Audyt projektu NCBR

W ostatnim czasie przeprowadziliśmy audyt projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, realizowanego w ramach Programu w zakresie bezpieczeństwa i obronności Państwa, o wartości wydatków kwalifikowanych 33 981 299,00 zł. Projekt zakłada opracowanie technologii krytycznych elementów do nowej generacji amunicji czołgowej 120 mm przeciwpancernej podkalibrowej.

Polska Cyfrowa

Nasz zespół audytorów jest w trakcie opracowywania wyników z przeprowadzonego audytu dwóch projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wyniki badania audytowego w formie sprawozdania zostaną wkrótce przekazane Klientowi.

Wznawiamy działalność

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca wznawiamy działalność w biurze na ul. Armii Krajowej 15/7 w Opolu.