Blog

Audyt wewnętrzny

Oferta spółki DPC została wybrana jako najlepsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia na prowadzenie audytu wewnętrznego na jednej z państwowych uczelni wyższych. Zespół audytorski wkrótce rozpocznie realizację.

Audyt będzie prowadzony w 2022 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Audyt jednostki

Spółka DPC została wybrana do przeprowadzenia audytu wydatkowania środków finansowych na naukę przez agencję grantową. Zakres usługi obejmie sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań, rocznego planu finansowego i sprawozdawczości, a także funkcjonowania kontroli zarządczej. Zespół audytorów niebawem przystąpi do realizacji, a kontrola potrwa aż do czerwca br.

Życzenia wielkanocne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, w imieniu własnym oraz spółki, składamy Państwu najlepsze życzenia. Niech ten szczególny czas będzie radosny, pełny nadziei, miłości i wiosennego nastroju, a chwile spędzone w gronie najbliższych niech dodadzą otuchy i pozwolą przezwyciężyć wszystkie trudności.

Pracowity marzec

Spółka DPC jest w trakcie realizacji kilkudziesięciu audytów projektów dofinansowanych ze środków PFRON. Tylko w minionym tygodniu raporty końcowe otrzymało 3 Zamawiających – stowarzyszenia działające na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Zespół audytorski nie zwalnia tempa i realizuje kolejne badania, tak by wszystkie sprawozdania z audytów trafiły do Instytucji Zarządzającej – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – do końca marca.

Zrealizowana usługa

Spółka DPC przeprowadziła niezależną ocenę aktualnej sytuacji finansowej jednej z najbardziej prestiżowych uczelni wyższych w Polsce, wraz z przygotowaniem rekomendacji i informacji zarządczej pozwalającej na podejmowanie decyzji dotyczącej bieżącej sytuacji i przyszłych działań. Zespół audytorów realizował usługę w siedzibie Zamawiającego, z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.

Wygrany przetarg

Spółka DPC wygrała przetarg na koordynację i prowadzenie w latach 2022-2023 kontroli u beneficjentów jednej z jednostek państwowych. W każdym roku zespoły kontrolujące powinny zrealizować 40 kontroli na terenie całego kraju. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zespół audytorów niebawem przystąpi do realizacji.

Audyt projektu NCBiR

Zespół audytorów DPC zrealizował kolejne badanie projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem projektu było wdrożenie metodologii szpitalnej oceny technologii medycznych, służącej zwiększeniu możliwości zarządzania systemem opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym oraz na poziomie ogólnopolskim. Wartość projektu wynosi ponad 6 mln. złotych.

Audyt projektu BIOSTRATEG

Kolejny raport z audytu został przekazany Zamawiającemu – jednemu z instytutów Polskiej Akademii Nauk. Audyt obejmował sprawdzenie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BIOSTRATEG. Celem projektu było opracowanie przyjaznych dla środowiska technologii umożliwiających wykorzystanie zasobów naturalnych na terenach rolnych i leśnych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Wartość projektu opiewa na kwotę ponad 20 mln. złotych.

07/01/2022

Uprzejmie informujemy, że nasze biuro będzie nieczynne w piątek – 07 stycznia 2022 roku. Do Państwa dyspozycji będziemy od poniedziałku 10.01. br.

Audyt Funduszy Bridge Alfa

Nasza spółka podpisała umowę na realizację audytów regulaminowych dla dziesięciu Beneficjentów funduszy BRIdge Alfa realizujących projekty badawczo – rozwojowe w fazie preseed, finansowane ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój.