O nas

Kim jesteśmy?

Funkcjonujemy na międzynarodowym rynku usług doradczych i audytorskich od 2001 roku.

Do lipca 2022 roku firma prowadziła działalność pod nazwą DPC A. Danylczenko i spółka sp. j. Obecnie, tj. od 05.07.2022 r. spółka została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – DPC Audit Partner Sp. z o. o.

W tym czasie pracowaliśmy między innymi dla:

 • Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
 • Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
 • Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej,
 • Ministerstwa Edukacji Narodowej,
 • Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii,
 • Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości,
 • Centrum Projektów Polska Cyfrowa,
 • Centrum Projektów Europejskich,
 • Narodowego Centrum Badań i Rozwoju,
 • Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
 • Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych,
 • Wojewódzkich Urzędów Pracy,
 • Powiatowych Urzędów Pracy (w ponad 80 powiatach),
 • urzędów gmin i powiatów (w tym największych polskich miast i powiatów),
 • fundacji i stowarzyszeń,
 • krajowych i zagranicznych uczelni wyższych,
 • instytucji sektora finansowego i ubezpieczeniowego,
 • prywatnych podmiotów działających na rynku krajowym i międzynarodowym.

Pod koniec 2008 roku przeprowadziliśmy szczegółową analizę naszych działań i doświadczeń uzyskanych w pierwszym okresie programowania UE (2004-2008). Uzyskane w ten sposób wnioski posłużyły do dalszej profesjonalizacji działalności spółki DPC, a nasza nowa siedziba została zmodernizowana, w celu podwyższenia funkcjonalności i jakości obsługi naszych klientów.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą listą referencyjną, na której znajdziecie Państwo aktualne referencje naszych Klientów.

Management

Kierownictwo D P C składa się z pięciu osób:

 • Piotr Wasaty – wspólnik, prezes Zarządu
 • Łukasz Borowski – prokurent
 • Anna Kućma – prokurent
 • Julia Wielgus – prokurent
 • Izabela Borowska – wspólnik

Kapitał spółki jest w całości krajowy.

 

Nasi eksperci

Dysponujemy zespołem 90 ekspertów, którzy posiadają krajowe i międzynarodowe certyfikaty branżowe oraz tytuły naukowe, między innymi:

 • MBA
 • CFA
 • CIA
 • CGAP
 • CFE
 • CISA
 • QA
 • zaświadczenie Ministerstwa Finansów – audytor wewnętrzny
 • zaświadczenie Ministerstwa Finansów – usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych
 • biegły rewident
 • radca prawny
 • uprawnienia biegłego sądowego w zakresie informatyki
 • uprawnienia budowlane (kosztorysowanie, nadzór, kierowanie)

Nasi eksperci stale podnoszą swoje kwalifikacje aktywnie uczestnicząc w stowarzyszeniach zawodowych, konferencjach i sympozjach krajowych oraz międzynarodowych, zarówno w charakterze uczestników jak i wykładowców.

 Działalność charytatywna

D P C prowadzi także działalność charytatywną. Niosąc pomoc najbardziej potrzebującym staramy się wypełniać – najlepiej jak potrafimy – społeczną misję naszej działalności. Współpracujemy z organizacjami pożytku publicznego, wspierającymi osoby niepełnosprawne, osoby poszkodowane w wypadkach oraz osoby nieuleczalnie chore.