Oferta dla wymagających

DPC  jest jednym z liderów na rynku profesjonalnych podmiotów audytorskich. Nasze doświadczenie czerpiemy ze współpracy z podmiotami sektora publicznego i prywatnego w zakresie kontroli i audytu środków publicznych krajowych i unijnych. W ostatnich latach przeprowadziliśmy ponad 4000 audytów finansowych, operacyjnych oraz kontroli, w tym także kontroli udzielania zamówień publicznych prowadzonych w oparciu o Ustawę Prawo Zamówień Publicznych.

Doradztwo i badania

DPC to także profesjonalne doradztwo gospodarcze i badania rynkowe, w tym inicjowanie i wspieranie międzynarodowej wymiany gospodarczej, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania projektów między innymi z funduszy pochodzących z programów Unii Europejskiej oraz zaawansowana wycena przedsiębiorstw.

100% profesjonalizmu

DPC dysponuje obszerną listą referencyjną klientów, w tym najważniejszych instytucji administracji państwowej i wiodących przedsiębiorstw. Obszar naszego działania to wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej, Ukraina, Rosja, Białoruś, Chorwacja, Serbia, Norwegia, Szwajcaria oraz USA.

Audyt zdalny

Mając na uwadze poczucie odpowiedzialności za zachowanie maksymalnych środków ostrożności przy jednoczesnym zapewnieniu pełnowartościowych badań audytowych, deklarujemy realizację czynności audytowych – w maksymalnym możliwym wymiarze – zdalnie, bez konieczności wizyty u Państwa na miejscu. To rozwiązanie efektywne, bezpieczne i korzystne – przede wszystkim dla Państwa. Audyt realizowany w formie zdalnej jest całkowicie zgodny ze wszystkimi standardami audytu, w oparciu o które realizujemy nasze usługi. Jest oparty na badaniu skanów dokumentacji projektowej, udostępnionej przez Państwa naszym audytorom. Dokumentacja z badania (raport/sprawozdanie) jest sporządzana w normalnym, papierowym trybie, a na Państwa życzenie – w wersji wyłącznie elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym audytorów. Przekazywanie dokumentacji odbywa się poprzez bezpieczny kanał komunikacji, zabezpieczony szyfrowanym połączeniem. Dodatkowo, stosujemy zabezpieczenia hasłem.
Zapraszamy do korzystania z bezpiecznej formy przeprowadzenia audytu.