Partnerzy

Audit Lab

Audit Lab Sp. z o. o. jest doświadczonym podmiotem w branży usług audytu i badania sprawozdań finansowych. Spółka istnieje od 2009 roku, świadczy usługi audytu i badania sprawozdań zgodnie z Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz Kodeksem Etyki Dla Zawodowych Księgowych przyjętym przez IFAC.

www.auditlab.pl

Hypercrew

Zespół hypercrew łącznie przez 23 lata projektuje skuteczne rozwiązania w dziedzinie nowego marketingu, tworzeniu identyfikacji wizualnej, budowaniu właściwej strategii komunikacji, prowadzeniu kampanii reklamowych, wykorzystaniu nowych mediów w komunikacji (serwisy www, multimedia, marketing mobilny). Firma realizowała projekty dla największych firm w na świecie, m.in. eBay, yariv milchan, US Army, Social Security, Sony, Panasonic, Mercedes. DPC również korzysta z jej bogatego doświadczenia.

www.hypercrew.pl

Muster-in

Muster-in jest profesjonalną firmą doradczo – szkoleniową, specjalizującą się w tematyce pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania inicjatyw gospodarczych i społecznych; firma posiada status instytucji szkoleniowej wpisanej do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem 2.16/00088/2005. Muster-in posiada doświadczony zespół ekspertów w zakresie aplikowania o środki pomocowe UE, specjalistów ds. szkoleń i zarządzania, pedagogów, radców prawnych i administratywistów.

www.musterin.pl

 

 

Locos

Bezpieczeństwo i Audyt IT to portal dla wszystkich zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa, kontroli (audytu) bezpieczeństwa, IT Governance w sieciach i systemach teleinformatycznych a także ochrony danych w tym danych osobowych. Portal dla administratorów systemów, audytorów IT, oficerów bezpieczeństwa, administratorów bezpieczeństwa informacji oraz informatyków.

https://locos.pl

SUNIL Auditors

SUNIL Auditors to stowarzyszenie zawodowe zrzeszające najlepszych ekspertów w zakresie audytu. Doświadczenia wypracowane w środowisku eksperckim SUNIL Auditors są wykorzystywane z powodzeniem w praktyce, mając za cel pełną satysfakcję naszych Klientów.