Usługa dla PARP

Spółka DPC podpisała umowę na przeprowadzenie doraźnych audytów usług rozwojowych publikowanych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR). W ramach realizacji usługi mamy do wykonania 50 audytów na terenie całej Polski, które swoim zakresem obejmują sprawdzenie zgodności stanu faktycznego z kartą usługi oraz sprawdzenie wymagań określonych treścią Rozporządzenia BUR oraz Regulaminem Bazy.