Audyt projektu NCN

W styczniu zakończyliśmy audyt kolejnego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanego w ramach konkursu „OPUS-21″, o całkowitej wartości wydatków kwalifikowanych 2 406 600,00 PLN.