Audyt dla Krajowej Izby Gospodarczej

13.02. podpisaliśmy umowę na wykonanie usługi audytu zewnętrznego projektu nr POWR.02.21.00-00-AM15/20 pn. „Akademia Menadżera MŚP 2 – wsparcie dla mikro, małych i średnich firm z województwa mazowieckiego i lubelskiego + wsparcie antycovidowe dla sektora handlu, odzysku materiałowego surowców, opieki zdrowotnej i pomoc społecznej i gospodarki wodno-kanalizacyjnej i rekultywacji – cała Polska”.

Audyt projektów współfinansowanych ze środków PFRON

Zbliża się okres rozliczenia projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, spółka DPC zaprasza do kontaktu w sprawie realizacji audytów. Nasze bogate doświadczenie w tym zakresie pozwala nam na wykonanie audytu sprawnie i bezproblemowo, w rozsądnych cenach.

Audyt projektu NCN

W styczniu zakończyliśmy audyt kolejnego projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki, realizowanego w ramach konkursu „OPUS-21″, o całkowitej wartości wydatków kwalifikowanych 2 406 600,00 PLN.