Audyt projektu BIOSTRATEG

Kolejny raport z audytu został przekazany Zamawiającemu ? jednemu z instytutów Polskiej Akademii Nauk. Audyt obejmował sprawdzenie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BIOSTRATEG. Celem projektu było opracowanie przyjaznych dla środowiska technologii umożliwiających wykorzystanie zasobów naturalnych na terenach rolnych i leśnych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Wartość projektu opiewa na kwotę ponad 20 mln. złotych.