Audyt projektu NCBiR

Zespół audytorów DPC zrealizował kolejne badanie projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem projektu było wdrożenie metodologii szpitalnej oceny technologii medycznych, służącej zwiększeniu możliwości zarządzania systemem opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym oraz na poziomie ogólnopolskim. Wartość projektu wynosi ponad 6 mln. złotych.