Wygrany przetarg

Spółka DPC wygrała przetarg na koordynację i prowadzenie w latach 2022-2023 kontroli u beneficjentów jednej z jednostek państwowych. W każdym roku zespoły kontrolujące powinny zrealizować 40 kontroli na terenie całego kraju. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zespół audytorów niebawem przystąpi do realizacji.