Pracowity pierwszy kwartał roku

DPC jest w trakcie realizacji kilkunastu audytów projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wyniki badania w postaci sprawozdań zostaną przekazane audytowanym do końca marca.