Kontrola

Na początku roku nasz zespół audytorów przystąpił do realizacji kontroli na jednej z uczelni wyższych, kontrola dotyczy prawidłowości realizacji kilku projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.