Kontrola

Na początku roku nasz zespół audytorów przystąpił do realizacji kontroli na jednej z uczelni wyższych, kontrola dotyczy prawidłowości realizacji kilku projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Audyt wewnętrzny

Spółka DPC została wybrana do świadczenia usługi audytu wewnętrznego w jednej z jednostek samorządu terytorialnego na Dolnym Śląsku. Usługa będzie realizowana w 2021 roku, zgodnie z art. 275 w zw. z art. 279 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.