Polska Cyfrowa

Nasz zespół audytorów jest w trakcie opracowywania wyników z przeprowadzonego audytu dwóch projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wyniki badania audytowego w formie sprawozdania zostaną wkrótce przekazane Klientowi.

Wznawiamy działalność

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca wznawiamy działalność w biurze na ul. Armii Krajowej 15/7 w Opolu.

Raport z audytu

Obecnie jesteśmy w trakcie sporządzania niezależnej opinii audytora na temat realizacji projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 w ramach Działania 1.1, o łącznej kwocie dofinansowania ponad 3 mln złotych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014- 2020

W maju wspólnie z naszym biznesowym partnerem Audit Lab Sp. z o.o. zakończyliśmy audyt projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, działanie 4.1, o całkowitej wartości wydatkówok. 5 milionów złotych.

Audyt na zakończenie projektu

W kwietniu przeprowadziliśmy audyt na zakończenie okresu trwałości projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W tym tygodniu podpisaliśmy kolejną umowę na wykonanie audytu takiego projektu, którego realizacja ? dla bezpieczeństwa naszych klientów i pracowników ? będzie prowadzona w sposób zdalny, z zachowaniem wszelkich standardów i wytycznych prowadzonego badania.

Radosnych Świąt Wielkiej Nocy

Wszystkim naszym Klientom, Partnerom i  Współpracownikom życzymy, aby czas Świąt był okazją do odpoczynku i zadumy, a także wypełniał Wasze serca nadzieją i dodawał sił, tak byście mogli zrealizować wszystkie swoje plany. Radosnych Świąt Wielkiej Nocy!

Praca w czasie sytuacji epidemiologicznej

Pomimo sytuacji epidemiologicznej w kraju, staramy się pracować normalnie i wywiązywać się naszych obowiązków, jak najlepiej potrafimy. Marzec był dla nas bardzo pracowitym miesiącem, przeprowadziliśmy sporo audytów, m. in. współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a także w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska ? Białoruś ? Ukraina 2014-2020. Nie byłoby to oczywiście możliwe, gdyby nie wspólne zaangażowanie nasze i naszych klientów, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie i zrozumienie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.

Praca zdalna

Uprzejmie informujemy, że od 18.03.2020 r. nasze biuro pracuje zdalnie. Pozostajemy do Państwa całkowitej dyspozycji pod numerami telefonów: Anna Kućma – 77.441 83 88; Łukasz Borowski: 600.201 596; Piotr Wąsaty – 600.836 247. Zachęcamy do kontaktu telefonicznego bądź na: biuro@dpconsulting.pl

Wirus 2019-nCoV

DPC A. Danylczenko i spółka Sp. j. na bieżąco obserwuje i analizuje sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa 2019-nCoV w naszym kraju. Kancelaria Rady Ministrów oraz Główny Inspektorat Sanitarny po czasowym zamknięciu szkół, teatrów, kin i placówek kulturalnych, zalecają dodatkowo zachowanie wszelkich środków ostrożności, w tym odwołanie wszystkich spotkań i aktywności, w czasie których spotykamy się bezpośrednio z większą grupą osób.

Więcej …