Polska Cyfrowa

Nasz zespół audytorów jest w trakcie opracowywania wyników z przeprowadzonego audytu dwóch projektów współfinansowanych przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Wyniki badania audytowego w formie sprawozdania zostaną wkrótce przekazane Klientowi.