Wznawiamy działalność

Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca wznawiamy działalność w biurze na ul. Armii Krajowej 15/7 w Opolu.

Raport z audytu

Obecnie jesteśmy w trakcie sporządzania niezależnej opinii audytora na temat realizacji projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 w ramach Działania 1.1, o łącznej kwocie dofinansowania ponad 3 mln złotych.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014- 2020

W maju wspólnie z naszym biznesowym partnerem Audit Lab Sp. z o.o. zakończyliśmy audyt projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, działanie 4.1, o całkowitej wartości wydatkówok. 5 milionów złotych.