Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014- 2020

W maju wspólnie z naszym biznesowym partnerem Audit Lab Sp. z o.o. zakończyliśmy audyt projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, działanie 4.1, o całkowitej wartości wydatkówok. 5 milionów złotych.