Program Operacyjny Warmia i Mazury na lata 2007-2013

W ubiegłym miesiącu przeprowadziliśmy kolejny audyt na zakończenie okresu trwałości projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.