Praca w czasie sytuacji epidemiologicznej

Pomimo sytuacji epidemiologicznej w kraju, staramy się pracować normalnie i wywiązywać się naszych obowiązków, jak najlepiej potrafimy. Marzec był dla nas bardzo pracowitym miesiącem, przeprowadziliśmy sporo audytów, m. in. współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON), a także w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska ? Białoruś ? Ukraina 2014-2020. Nie byłoby to oczywiście możliwe, gdyby nie wspólne zaangażowanie nasze i naszych klientów, którym serdecznie dziękujemy za wsparcie i zrozumienie w tym trudnym dla nas wszystkich czasie.