Badanie zamówień publicznych

Kolejna jednostka powierzyła nam ocenę prawidłowości udzielania zamówień publicznych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Nasi audytorzy posiadają bogate doświadczenie w usługach tego typu, zatem realizacja z pewnością przebiegnie sprawnie i z korzyścią dla Jednostki Audytowanej, która otrzyma stosowne rekomendacje na przyszłość.

Audyt oświaty

W ostatnim czasie spółka DPC wykonała dla Gminy Wolbrom usługę audytu optymalizacyjno-oszczędnościowego pod kątem organizacyjnych warunków kształcenia w 8 szkołach podstawowych. Wyniki badania w formie obszernego raportu zostały przekazane Gminie.

Audyt projektów NCN

Nasi audytorzy zakończyli audyt dwóch projektów realizowanych w ramach programów dofinansowanych z Narodowego Centrum Nauki. Beneficjentem środków jest Instytut Archeologii Wydziału Nauk Historycznych i Pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Współpraca z Jednostką Audytowaną przebiegła niezwykle sprawnie, liczymy na kolejne realizacje w przyszłości.