Kontrole i doradztwo

Na początku kwietnia podpisaliśmy umowy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej na usługi doradztwa w zakresie zamówień realizowanych zgodnie z ustawą PZP i zasadą konkurencyjności oraz usługi kontroli zamówień udzielonych zgodnie z ustawą PZP. Kontrakty zostały zawarte na okres 24 miesięcy. Liczymy, że nasza współpraca odbędzie się z korzyścią dla obydwu stron.

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, składamy najserdeczniejsze życzenia.

Niech ten szczególny czas będzie dla wszystkich spokojny, pełen zadumy, wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości.