Badanie zamówień publicznych

Kolejna jednostka powierzyła nam ocenę prawidłowości udzielania zamówień publicznych zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych. Nasi audytorzy posiadają bogate doświadczenie w usługach tego typu, zatem realizacja z pewnością przebiegnie sprawnie i z korzyścią dla Jednostki Audytowanej, która otrzyma stosowne rekomendacje na przyszłość.