Wygrany przetarg

Spółka DPC wygrała przetarg na koordynację i prowadzenie w latach 2022-2023 kontroli u beneficjentów jednej z jednostek państwowych. W każdym roku zespoły kontrolujące powinny zrealizować 40 kontroli na terenie całego kraju. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zespół audytorów niebawem przystąpi do realizacji.

Audyt projektu NCBiR

Zespół audytorów DPC zrealizował kolejne badanie projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem projektu było wdrożenie metodologii szpitalnej oceny technologii medycznych, służącej zwiększeniu możliwości zarządzania systemem opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym oraz na poziomie ogólnopolskim. Wartość projektu wynosi ponad 6 mln. złotych.

Audyt projektu BIOSTRATEG

Kolejny raport z audytu został przekazany Zamawiającemu ? jednemu z instytutów Polskiej Akademii Nauk. Audyt obejmował sprawdzenie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BIOSTRATEG. Celem projektu było opracowanie przyjaznych dla środowiska technologii umożliwiających wykorzystanie zasobów naturalnych na terenach rolnych i leśnych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Wartość projektu opiewa na kwotę ponad 20 mln. złotych.