Audyt oświaty

Spółka DPC jest w trakcie realizacji kolejnego audytu optymalizacyjno-oszczędnościowego pod kątem organizacyjnych warunków kształcenia w miejskich szkołach podstawowych. Tym razem raport przygotowywany jest dla Miasta Łuków (województwo lubelskie).

Wyniki badania, zawierające rekomendacje działań na przyszłość, wraz ze wskazaniem niezbędnych kroków prawnych i organizacyjnych, zostaną przedstawione do końca listopada.