Kontrola w Funduszu Funduszy BRIdge Venture Capital

DPC podpisała umowę na realizację kontroli planowej w Funduszu będącym Beneficjentem środków w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, „Finansowanie Funduszu Funduszy BRIdge VC”. Kontrola będzie prowadzona na zlecenie Instytucji Finansującej – Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.  Termin realizacji umowy upływa 31 grudnia 2023 roku.