KONTROLE POIŚ

Nasza spółka wraz z kilkuosobowym zespołem audytorów z powodzeniem realizuje kontrole postępowań o udzielanie zamówień prowadzonych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy poddaliśmy kontroli prawie 100 postępowań prowadzonych w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kontrole odbywają się w trybie  ?zza biurka?.