KONTROLE POIŚ

Nasza spółka wraz z kilkuosobowym zespołem audytorów z powodzeniem realizuje kontrole postępowań o udzielanie zamówień prowadzonych zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych. W ciągu ostatnich dwóch miesięcy poddaliśmy kontroli prawie 100 postępowań prowadzonych w ramach realizacji projektów współfinansowanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Kontrole odbywają się w trybie  „zza biurka”.

Audyt projektów POIR

Spółka DPC została wybrana do realizacji usługi audytu dwóch projektów naukowych realizowanych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Audyt zostanie przeprowadzony w formie zdalnej z zachowaniem wszelkich standardów i wytycznych programowych.