Audyty zagraniczne

Spółka DPC przeprowadziła w ostatnim kwartale roku audyt projektu pn. ?Mistrzowie dydaktyki?, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Audyty prowadzone były u Partnerów zagranicznych realizujących projekt na uczelniach wyższych w Gandawie, Londynie, Groningen, Oslo i Aarhus.