Kontrole Beneficjentów

Wakacje tuż, tuż, a przed spółką DPC kolejne pracowite miesiące – obecnie jest w trakcie realizacji usługi dla dużej jednostki budżetowej, utworzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kontrole obejmują beneficjentów zlokalizowanych na terenie całego kraju, otrzymujących środki finansowe na realizację projektów naukowych. Do końca drugiego kwartału planowane jest przeprowadzenie 16 kontroli,  z czego 5 zostało już zakończonych, a wyniki zaakceptowane przez Zamawiającego. Do końca roku audytorzy przeprowadzą jeszcze 22 kontrole w siedzibach beneficjentów.

Audyt wewnętrzny

Oferta spółki DPC została wybrana jako najlepsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia na prowadzenie audytu wewnętrznego na jednej z państwowych uczelni wyższych. Zespół audytorski wkrótce rozpocznie realizację.

Audyt będzie prowadzony w 2022 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Audyt jednostki

Spółka DPC została wybrana do przeprowadzenia audytu wydatkowania środków finansowych na naukę przez agencję grantową. Zakres usługi obejmie sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań, rocznego planu finansowego i sprawozdawczości, a także funkcjonowania kontroli zarządczej. Zespół audytorów niebawem przystąpi do realizacji, a kontrola potrwa aż do czerwca br.

Życzenia wielkanocne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, w imieniu własnym oraz spółki, składamy Państwu najlepsze życzenia. Niech ten szczególny czas będzie radosny, pełny nadziei, miłości i wiosennego nastroju, a chwile spędzone w gronie najbliższych niech dodadzą otuchy i pozwolą przezwyciężyć wszystkie trudności.

Pracowity marzec

Spółka DPC jest w trakcie realizacji kilkudziesięciu audytów projektów dofinansowanych ze środków PFRON. Tylko w minionym tygodniu raporty końcowe otrzymało 3 Zamawiających – stowarzyszenia działające na rzecz osób z niepełnosprawnością.

Zespół audytorski nie zwalnia tempa i realizuje kolejne badania, tak by wszystkie sprawozdania z audytów trafiły do Instytucji Zarządzającej – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – do końca marca.

Zrealizowana usługa

Spółka DPC przeprowadziła niezależną ocenę aktualnej sytuacji finansowej jednej z najbardziej prestiżowych uczelni wyższych w Polsce, wraz z przygotowaniem rekomendacji i informacji zarządczej pozwalającej na podejmowanie decyzji dotyczącej bieżącej sytuacji i przyszłych działań. Zespół audytorów realizował usługę w siedzibie Zamawiającego, z zachowaniem obowiązujących reżimów sanitarnych.

Wygrany przetarg

Spółka DPC wygrała przetarg na koordynację i prowadzenie w latach 2022-2023 kontroli u beneficjentów jednej z jednostek państwowych. W każdym roku zespoły kontrolujące powinny zrealizować 40 kontroli na terenie całego kraju. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Zespół audytorów niebawem przystąpi do realizacji.

Audyt projektu NCBiR

Zespół audytorów DPC zrealizował kolejne badanie projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Celem projektu było wdrożenie metodologii szpitalnej oceny technologii medycznych, służącej zwiększeniu możliwości zarządzania systemem opieki zdrowotnej na poziomie lokalnym oraz na poziomie ogólnopolskim. Wartość projektu wynosi ponad 6 mln. złotych.

Audyt projektu BIOSTRATEG

Kolejny raport z audytu został przekazany Zamawiającemu – jednemu z instytutów Polskiej Akademii Nauk. Audyt obejmował sprawdzenie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu BIOSTRATEG. Celem projektu było opracowanie przyjaznych dla środowiska technologii umożliwiających wykorzystanie zasobów naturalnych na terenach rolnych i leśnych do produkcji energii cieplnej i elektrycznej. Wartość projektu opiewa na kwotę ponad 20 mln. złotych.

07/01/2022

Uprzejmie informujemy, że nasze biuro będzie nieczynne w piątek – 07 stycznia 2022 roku. Do Państwa dyspozycji będziemy od poniedziałku 10.01. br.