Audyt projektów współfinansowanych ze środków PFRON

Zbliża się okres rozliczenia projektów współfinansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, spółka DPC zaprasza do kontaktu w sprawie realizacji audytów. Nasze bogate doświadczenie w tym zakresie pozwala nam na wykonanie audytu sprawnie i bezproblemowo, w rozsądnych cenach.

Wesołych Świąt Wielkanocnych

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkiej Nocy, składamy najserdeczniejsze życzenia.

Niech ten szczególny czas będzie dla wszystkich spokojny, pełen zadumy, wyciszenia, wypoczynku i prawdziwej radości.

WESOŁYCH ŚWIĄT

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku,  pragniemy złożyć Państwu życzenia zdrowych, radosnych, pełnych otuchy chwil w gronie tych, których kochacie oraz powodzenia i sukcesów – zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych w Nowym Roku 2023.

Audyt projektu POIR 1.1.

W pierwszej połowie listopada przeprowadziliśmy audyt projektu badawczo – rozwojowego współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój o całkowitej kwocie wydatków kwalifikowalnych 21 254 139,00  złotych. Wyniki badania audytowego w formie sprawozdania zostały już przekazane klientowi, opinia audytorów dotycząca realizowanego projektu jest pozytywna.

Audyt spółki

DPC podpisała umowę na realizację audytu spółki, obejmującego obszary: analizy finansowej jednostki, analizy materialnej i niematerialnej podmiotu a także analizy potencjału organizacyjnego oraz potencjału promocyjno – informacyjnego jednostki w kontekście utworzenia w jej strukturach nowej komórki organizacyjnej. Koszt audytu wyniesie ponad 60 tys. złotych. W audycie weźmie udział 10 – osobowy zespół doświadczonych audytorów, realizacja przewidziana jest do końca listopada.

Audyt projektu VESTA

W przyszłym tygodniu zespół audytorów DPC przystąpi do realizacji audytu dla jednego z instytutów badawczych z siedzibą w Łodzi, który otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Audyt będzie prowadzony w kilku jednostkach, które realizują zadanie w ramach umowy konsorcjum. Projekt ma na celu opracowanie zindywidualizowanej Damskiej Wielofunkcyjnej Kamizelki Balistycznej skrytego noszenia, a koszt jego realizacji wynosi 3 423 191,94 zł. Opinia i sprawozdanie z przeprowadzonego audytu zostaną przekazane Zamawiającemu do końca września br.

Audyt projektu POIR

Zakończyliśmy audyt projektu badawczo – rozwojowego realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój o całkowitej kwocie wydatków 12 437 702,49 złotych. Wyniki badania audytowego w formie sprawozdania zostały przekazane kolejnemu zadowolonemu Klientowi.

Kontrole Beneficjentów

Wakacje tuż, tuż, a przed spółką DPC kolejne pracowite miesiące – obecnie jest w trakcie realizacji usługi dla dużej jednostki budżetowej, utworzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kontrole obejmują beneficjentów zlokalizowanych na terenie całego kraju, otrzymujących środki finansowe na realizację projektów naukowych. Do końca drugiego kwartału planowane jest przeprowadzenie 16 kontroli,  z czego 5 zostało już zakończonych, a wyniki zaakceptowane przez Zamawiającego. Do końca roku audytorzy przeprowadzą jeszcze 22 kontrole w siedzibach beneficjentów.

Audyt wewnętrzny

Oferta spółki DPC została wybrana jako najlepsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia na prowadzenie audytu wewnętrznego na jednej z państwowych uczelni wyższych. Zespół audytorski wkrótce rozpocznie realizację.

Audyt będzie prowadzony w 2022 r., zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Audyt jednostki

Spółka DPC została wybrana do przeprowadzenia audytu wydatkowania środków finansowych na naukę przez agencję grantową. Zakres usługi obejmie sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań, rocznego planu finansowego i sprawozdawczości, a także funkcjonowania kontroli zarządczej. Zespół audytorów niebawem przystąpi do realizacji, a kontrola potrwa aż do czerwca br.