Audyt projektu POIR 1.1.

W pierwszej połowie listopada przeprowadziliśmy audyt projektu badawczo – rozwojowego współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój o całkowitej kwocie wydatków kwalifikowalnych 21 254 139,00  złotych. Wyniki badania audytowego w formie sprawozdania zostały już przekazane klientowi, opinia audytorów dotycząca realizowanego projektu jest pozytywna.