Audyty projektów PFRON

Marzec to dla naszej spółki przede wszystkim miesiąc realizacji audytów zewnętrznych projektów finansowanych w ramach środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Także w tym roku nasi audytorzy przeprowadzą kilkanaście audytów w fundacjach i stowarzyszeniach, nastawionych na pomoc osobom niepełnosprawnym.

Referencje

Nasz spółka z roku na rok powiększa grono zadowolonych klientów, w tym jednostek sektora finansów publicznych, które powierzają nam usługę świadczenia audytu wewnętrznego zgodnie z ustawą o finansach publicznych, zachęcamy do odwiedzenia zakładki „referencje”, gdzie widnieją wystawione dla nas laurki.

Audyt projektów NCN

Spółka DPC podpisała umowę na świadczenie usługi audytu zewnętrznego dwóch projektów badawczych realizowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki. Wartość środków poddanych badaniu wyniesie ponad 4 mln złotych. Audyt planowany jest w terminie marzec – kwiecień bieżącego roku.

WESOŁYCH ŚWIĄT

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz Nowego Roku,  pragniemy złożyć Państwu życzenia zdrowych, radosnych, pełnych otuchy chwil w gronie tych, których kochacie oraz powodzenia i sukcesów – zarówno tych zawodowych, jak i prywatnych w Nowym Roku 2023.

Audyt projektu POIR 1.1.

W pierwszej połowie listopada przeprowadziliśmy audyt projektu badawczo – rozwojowego współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój o całkowitej kwocie wydatków kwalifikowalnych 21 254 139,00  złotych. Wyniki badania audytowego w formie sprawozdania zostały już przekazane klientowi, opinia audytorów dotycząca realizowanego projektu jest pozytywna.

Audyt spółki

DPC podpisała umowę na realizację audytu spółki, obejmującego obszary: analizy finansowej jednostki, analizy materialnej i niematerialnej podmiotu a także analizy potencjału organizacyjnego oraz potencjału promocyjno – informacyjnego jednostki w kontekście utworzenia w jej strukturach nowej komórki organizacyjnej. Koszt audytu wyniesie ponad 60 tys. złotych. W audycie weźmie udział 10 – osobowy zespół doświadczonych audytorów, realizacja przewidziana jest do końca listopada.

Audyt projektu VESTA

W przyszłym tygodniu zespół audytorów DPC przystąpi do realizacji audytu dla jednego z instytutów badawczych z siedzibą w Łodzi, który otrzymał dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach środków pochodzących z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Audyt będzie prowadzony w kilku jednostkach, które realizują zadanie w ramach umowy konsorcjum. Projekt ma na celu opracowanie zindywidualizowanej Damskiej Wielofunkcyjnej Kamizelki Balistycznej skrytego noszenia, a koszt jego realizacji wynosi 3 423 191,94 zł. Opinia i sprawozdanie z przeprowadzonego audytu zostaną przekazane Zamawiającemu do końca września br.

Audyt projektu POIR

Zakończyliśmy audyt projektu badawczo – rozwojowego realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój o całkowitej kwocie wydatków 12 437 702,49 złotych. Wyniki badania audytowego w formie sprawozdania zostały przekazane kolejnemu zadowolonemu Klientowi.

Przekształcenie spółki DPC

Miło nam poinformować, że 5 lipca 2022 r. nastąpiło przekształcenie spółki osobowej DPC A. Danylczenko i Spółka sp. j. w spółkę kapitałową – DPC Audit Partner sp. z o.o.

Informujemy, że wskutek przekształcenia zmianie ulega forma prawna firmy, bez zmiany dotychczasowego NIP, numerów rachunków bankowych i danych adresowych (w tym adresów e-mail oraz numerów telefonu). Spółce został nadany nowy numer w Krajowym Rejestrze Sądowym – 0000980398.

Zmiana formy prawnej, a w konsekwencji nazwy spółki nie ma wpływu na kontynuację prowadzonej działalności oraz na ważność zawartych wcześniej umów. DPC Audit Partner sp. z o.o. przejęła wszelkie prawa i obowiązki spółki DPC A. Danylczenko i spółka sp. j.

Audyt w Starostwie Powiatowym

Spółka DPC została wybrana do realizacji zadania audytowego dla Powiatu Hajnowskiego. Usługa będzie polegała na ocenie stanu zatrudnienia w Starostwie oraz realizowanych zadań mających na celu przeciwdziałanie bezrobociu i aktywizację lokalnego rynku pracy. Ostateczny raport z realizacji audytu zostanie przekazany Zamawiającemu w II połowie br.