Audyty projektów PFRON

Marzec to dla naszej spółki przede wszystkim miesiąc realizacji audytów zewnętrznych projektów finansowanych w ramach środków pochodzących z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Także w tym roku nasi audytorzy przeprowadzą kilkanaście audytów w fundacjach i stowarzyszeniach, nastawionych na pomoc osobom niepełnosprawnym.