Kontrole Beneficjentów

Wakacje tuż, tuż, a przed spółką DPC kolejne pracowite miesiące – obecnie jest w trakcie realizacji usługi dla dużej jednostki budżetowej, utworzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kontrole obejmują beneficjentów zlokalizowanych na terenie całego kraju, otrzymujących środki finansowe na realizację projektów naukowych. Do końca drugiego kwartału planowane jest przeprowadzenie 16 kontroli,  z czego 5 zostało już zakończonych, a wyniki zaakceptowane przez Zamawiającego. Do końca roku audytorzy przeprowadzą jeszcze 22 kontrole w siedzibach beneficjentów.

Audyt projektu MediQ

Zespół audytorów DPC zrealizował audyt dla jednej z najbardziej prestiżowych uczelni medycznych w Polsce. Usługa polegała na przeprowadzeniu oceny jakości kształcenia za pomocą metod symulacji medycznej, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedmiotem audytu poza oceną efektów wdrożenia projektu i podjętych działań, było także wydanie rekomendacji.