Audyt projektu MediQ

Zespół audytorów DPC zrealizował audyt dla jednej z najbardziej prestiżowych uczelni medycznych w Polsce. Usługa polegała na przeprowadzeniu oceny jakości kształcenia za pomocą metod symulacji medycznej, w ramach projektu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Przedmiotem audytu poza oceną efektów wdrożenia projektu i podjętych działań, było także wydanie rekomendacji.