Audyt Funduszy Bridge Alfa

Nasza spółka podpisała umowę na realizację audytów regulaminowych dla dziesięciu Beneficjentów funduszy BRIdge Alfa realizujących projekty badawczo ? rozwojowe w fazie preseed, finansowane ze środków Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój.