Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej, kontrole 2022-2023