Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN 2024