Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN 2023