Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie

 

„Audytor wykazał, w jaki m stopniu wywiązał się z realizacji zapisów dokumentów programowych oraz przeprowadził badanie dokumentów potwierdzających realizację celów i osiągnięcie zakładanych rezultatów”. p.o. Naczelnego Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich Anna PiotrowskaMiejskie Przedsiebiorstwo Komunikacyjne -Łódź Sp. z o.o.

„Doświadczenie ze współpracy z firmą Divina Polonia Consulting A. Danylczenko i spółka Sp. Jawna pozwala zarekomendować ją jako wiarygodnego, starannego i rzetelnego Wykonawcę.- Prezes Zarządu MPK w Łodzi Jerzy WąsowiczMałopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

„Audyt przeprowadzony przez ,,Divina Polonia Wąsaty i Spółka” S.J. został wykonany terminowo i z należytą starannością „- Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Kształcenia Kadr Barbara GrodowskaWojewódzki Urząd Pracy Szczecin

"Realizacja prac audytorskich została przeprowadzona w sposób profesjonalny. Wykonawca spełnił wymogi realizacji usług audytorskich pod względem organizacji pracy, zakresu merytorycznego oraz kwalifikacji kadry realizującej zamówienie. Wysoka jakość przeprowadzonych prac audytorskich pozwala nam, złożyć firmie Divina Polonia Consulting A. Danylczenko i Spółka Sp. J.  wyrazy uznania oraz zarekomendować jako rzetelnego partnera w organizacji podobnych usług."- p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej PrzewodaWojewódzki Urząd Pracy Szczecin

"Realizacja prac audytorskich została przeprowadzona w sposób profesjonalny. Wykonawca spełnił wymogi realizacji usług audytorskich pod względem organizacji pracy, zakresu merytorycznego oraz kwalifikacji kadry realizującej zamówienie. Wysoka jakość przeprowadzonych prac audytorskich pozwala nam, złożyć firmie Divina Polonia Consulting A. Danylczenko i Spółka Sp. J.  wyrazy uznania oraz zarekomendować jako rzetelnego partnera w organizacji podobnych usług."- p.o. Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Szczecinie Andrzej PrzewodaTo nie wszystko, przejdź do: następna strona · poprzednia strona