Oferta

Audyt projektów UE

Audyt IT

Audyt operacyjny i finansowy

Pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym funduszy UE

Kompleksowe doradztwo w zakresie zamówień publicznych

Badania i analiza rynku

 AUDYT ZDALNY

Szanowni Państwo,

DPC A. Danylczenko i spółka Sp. j. na bieżąco obserwuje i analizuje sytuację epidemiologiczną związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa 2019-nCoV w naszym kraju. Kancelaria Rady Ministrów oraz Główny Inspektorat Sanitarny po czasowym zamknięciu szkół, teatrów, kin i placówek kulturalnych, zalecają dodatkowo zachowanie wszelkich środków ostrożności, w tym  odwołanie wszystkich spotkań i aktywności, w czasie których spotykamy się bezpośrednio z większą grupą osób. 

Mając na uwadze poczucie odpowiedzialności za zachowanie maksymalnych środków ostrożności przy jednoczesnym zapewnieniu pełnowartościowych badań audytowych, deklarujemy realizację czynności audytowych – w maksymalnym możliwym wymiarze – zdalnie, bez konieczności wizyty u Państwa na miejscu. To rozwiązanie efektywne, bezpieczne i korzystne - przede wszystkim dla Państwa.

Audyt realizowany w formie zdalnej jest całkowicie zgodny ze wszystkimi standardami audytu, w oparciu o które realizujemy nasze usługi. Jest oparty na badaniu skanów dokumentacji projektowej, udostępnionej przez Państwa naszym audytorom. Dokumentacja z badania (raport/sprawozdanie) jest sporządzana w normalnym, papierowym trybie, a na Państwa życzenie – w wersji wyłącznie elektronicznej, opatrzonej podpisem kwalifikowanym audytorów.

Przekazywanie dokumentacji odbywa się poprzez bezpieczny kanał komunikacji, zabezpieczony szyfrowanym połączeniem. Dodatkowo, stosujemy zabezpieczenia hasłem.       

Jeśli chcielibyście Państwo skorzystać z takiej formy badania audytowego, wystarczy skontaktować się z nami (mail: biuro@dpconsulting.pl, tel. 77.441 83 88).

Jesteśmy również do Państwa dyspozycji jeśli chodzi o możliwość przesunięcia audytu na inny, późniejszy termin i aneksowania naszej umowy. Elastyczność z naszej strony jest ukierunkowana przede wszystkim na Państwa komfort i  bezpieczeństwo.

Jesteśmy do Państwa dyspozycji na miejscu, w siedzibie Biura w Opolu oraz pod telefonami (Anna Kućma - Biuro: 77 441 83 88, Piotr Wąsaty – 600.836247; Łukasz Borowski – 600.201596). Zachęcamy do kontaktu telefonicznego w każdej pilnej sprawie dotyczącej realizacji audytów.

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami,

Zespół DPC Sp. j.