Marzec to kolejny miesiąc intensywnych prac w ramach zamówienia realizowanego na terenie całego kraju, zespoły naszych audytorów kontrolują kolejne uczelnie zawodowe, biorące udział w realizacji projektu współfinansowanego ze środków POWER, dotyczącego pilotażowych praktyk zawodowych.

Zakończyliśmy audyt jednostki naukowej dotyczący badania jej gospodarki finansowej za ostatnie cztery lata obrotowe, celem audytu było dokonanie oceny efektywności zarządzania instytucją  i prawidłowości gospodarowania jej mieniem; wyniki audytu w formie sprawozdania zostały przekazane klientowi.   DPC została wybrana w przetargu na realizację 49 audytów w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej (OWES) działających na terenie województwa podlaskiego, podkarpackiego i lubelskiego.Zakończyliśmy audyt kolejnego projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, którego wartość wynosi ponad      10 mln zł. Wyniki audytu w formie sprawozdania zostały przekazane Beneficjentowi. 

 DPC podpisała umowę na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, którego wartość wynosi ponad 3 mln PLN. Realizacja projektu trwa do końca 2019 roku.To nie wszystko, przejdź do: następna strona · poprzednia strona