DPC w konsorcjum z Audit Lab wygrała przetarg na realizację audytu finansowego projektu współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Transgranicznej Polska -Białoruś-Ukraina 2014-2020 w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa, całkowity koszt projektu wynosi 260 438 EUR.Nasi audytorzy przygotowują się do audytu projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, projekt dotyczy zakupu nowoczesnych, ekologicznych autobusów w Jeleniej Górze, a jego realizacja przypada w latach 2016-2019.DPC razem z partnerem Audit Lab podpisuje umowę na przeprowadzenie audytu finansowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja projektu trwa do 31.12.2019 r., a jego całkowita wartość to 6.730.292 EUR.Nasi audytorzy przeprowadzają audyt funduszu inwestycyjnego oraz spółki i partnera zarządzających tym Funduszem, w ramach pilotażowego projektu Bridge Venture Capital.  Badanie obejmuje m. in. prawidłowość wydatkowania środków pieniężnych przez Fundusz, należyte stosowanie prawa krajowego i unijnego oraz analizę działalności Funduszu.DPC podpisała umowę na przeprowadzenie audytu zewnętrznego działalności statutowej jednostki otrzymującej środki finansowe na naukę, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.

To nie wszystko, przejdź do: następna strona · poprzednia strona