DPC podpisała umowę na przeprowadzenie audytu zewnętrznego działalności statutowej jednostki otrzymującej środki finansowe na naukę, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.

W ubiegłym tygodniu przedstawiliśmy naszemu Klientowi wyniki audytu zewnętrznego w formie raportu z badania. Projekt o charakterze badawczo – rozwojowym jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, a kwota wydatków wynosi ponad 5 mln zł.

Zakończyliśmy audyt kolejnego projektu realizowanego w ramach Programu LIFE+, w którym wartość wydatków wynosi ponad 3,5 mln zł. Wyniki audytu w formie sprawozdania zostały przekazane Beneficjentowi.

Nasi audytorzy rozpoczynają audyt projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, którego wartość wynosi 5.106.973,60 PLN.

DPC podpisała umowę na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Audyt zostanie przeprowadzony po zakończeniu realizacji projektu, tj. w I kwartale 2020 roku.

To nie wszystko, przejdź do: następna strona · poprzednia strona