Nasi audytorzy rozpoczynają audyt projektu współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, którego wartość wynosi 5.106.973,60 PLN.

DPC podpisała umowę na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu współfinansowanego ze środków Programu LIFE oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Audyt zostanie przeprowadzony po zakończeniu realizacji projektu, tj. w I kwartale 2020 roku.

Nasi audytorzy rozpoczęli kolejny tydzień audytów akredytacyjnych na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach zamówienia realizowanego na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Całość zamówienia obejmuje 49 audytów, a jego realizacja zakończy się w 2020 roku.

Zakończyliśmy realizację 42 audytów na uczelniach wyższych, które realizują projekt pilotażowych praktyk zawodowych finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Raporty podsumowujące audyty na uczelniach oraz raport końcowy zawierający wnioski i rekomendacje zostały przekazane Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

W imieniu własnym oraz firmy DPC życzymy Państwu, aby nadchodzące Święta Wielkanocne napełniły Wasze serca radością i nadzieją, a chwile spędzone w gronie najbliższych dodawały otuchy i pozwalały stawiać czoła wszelkim wyzwaniom. Zarząd i pracownicy DPC sp. j.

To nie wszystko, przejdź do: następna strona · poprzednia strona