Marzec upływa naszym audytorom bardzo pracowicie -  obecnie realizujemy kilka audytów finansowych projektów współfinansowanych ze środków PFRON.Zakończyliśmy audyt projektu badawczo – rozwojowego realizowanego ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój o całkowitej kwocie wydatków 34 615 532,70 PLN. Wyniki badania w formie sprawozdania zostały przekazane Klientowi.W tym tygodniu nasi audytorzy aktywnie uczestniczą w audytach akredytacyjnych prowadzonych w Ośrodkach Wsparcia Ekonomii Społecznej na terenie województw warmińsko-mazurskiego i pomorskiego.DPC podpisała umowę na przeprowadzenie audytu finansowego projektu badawczo – rozwojowego, realizowanego przez spółkę z Warszawy, która otrzymała dofinansowanie na jego realizację ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pana Prezydenta Pawła Adamowicza. W tym trudnym momencie wspominamy chwile naszej współpracy i składamy kondolencje najbliższym Pana Prezydenta.To nie wszystko, przejdź do: następna strona · poprzednia strona