DPC razem z partnerem Audit Lab podpisuje umowę na przeprowadzenie audytu finansowego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach instrumentu finansowego LIFE+ oraz ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja projektu trwa do 31.12.2019 r., a jego całkowita wartość to 6.730.292 EUR.Nasi audytorzy przeprowadzają audyt funduszu inwestycyjnego oraz spółki i partnera zarządzających tym Funduszem, w ramach pilotażowego projektu Bridge Venture Capital.  Badanie obejmuje m. in. prawidłowość wydatkowania środków pieniężnych przez Fundusz, należyte stosowanie prawa krajowego i unijnego oraz analizę działalności Funduszu.DPC podpisała umowę na przeprowadzenie audytu zewnętrznego działalności statutowej jednostki otrzymującej środki finansowe na naukę, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przeprowadzenia audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę.

W ubiegłym tygodniu przedstawiliśmy naszemu Klientowi wyniki audytu zewnętrznego w formie raportu z badania. Projekt o charakterze badawczo – rozwojowym jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, a kwota wydatków wynosi ponad 5 mln zł.

Zakończyliśmy audyt kolejnego projektu realizowanego w ramach Programu LIFE+, w którym wartość wydatków wynosi ponad 3,5 mln zł. Wyniki audytu w formie sprawozdania zostały przekazane Beneficjentowi.

To nie wszystko, przejdź do: następna strona