Uprzejmie informujemy, że od 1 lipca wznawiamy działalność w biurze na ul. Armii Krajowej 15/7 w Opolu.Obecnie jesteśmy w trakcie sporządzania niezależnej opinii audytora na temat realizacji projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020 w ramach Działania 1.1, o łącznej kwocie dofinansowania ponad 3 mln złotych.W ubiegłym miesiącu przeprowadziliśmy kolejny audyt na zakończenie okresu trwałości projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.W maju wspólnie z naszym biznesowym partnerem Audit Lab Sp. z o.o. zakończyliśmy audyt projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, działanie 4.1, o całkowitej wartości wydatków
ok. 5 milionów złotych.W kwietniu przeprowadziliśmy audyt na zakończenie okresu trwałości projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. W tym tygodniu podpisaliśmy kolejną umowę na wykonanie audytu takiego projektu, którego realizacja – dla bezpieczeństwa naszych klientów i pracowników – będzie prowadzona w sposób zdalny, z zachowaniem wszelkich standardów i wytycznych prowadzonego badania.To nie wszystko, przejdź do: następna strona